07-05-2015   MAJ 2015 - ZAJĘCIA INNE NIŻ WSZYSTKIE

Dnia 7 maja (czwartek) w ramach prowadzonych w grupie „Misie” dodatkowych zajęć ruchowych prowadzonych MRRW. Sherborne odbyło się spotkanie z rodzicami. Celem spotkania było zapoznania rodziców ze specyfiką zajęć prowadzonych MRR W. Sherborne. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jest to szereg ćwiczeń ruchowych, których głównym celem jest  usprawnienie  komunikacji dziecka z otoczeniem. Dzięki tym ćwiczeniom dzieci uczą się poznawać otaczającą przestrzeń i zachowywać w niej, czują się swobodnie i nie obawiają się otoczenia. Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia również nawiązywanie kontaktów społecznych z dorosłymi jak i z rówieśnikami. Podczas zajęć z rodzicami nasi milusińscy i ich rodzice mogli w atmosferze radosnej zabawy poczuć się swobodnie, zaspakajając jednoczenie potrzebę bezpieczeństwa i bliskiego kontaktu z rodzicem (opiekunem). Zajęcia naszych milusińskich z rodzicami były zupełnie pozbawione czynników stresujących (takich jak nakaz, przymus, lęk, obawa) przez co na twarzach wszystkich uczestników malował się uśmiech i zadowolenie. Mamy nadzieję, że zajęcia te zachęcą wszystkich rodziców do zabaw ruchowych z dziećmi w domu i na świeżym powietrzu, bo to przecież ruch jest punktem wyjścia do odnoszenia sukcesów przez naszych milusińskich… Galeria

  • Terms and FAQ
  • Home Delivery
  • Latest Catalogue
  • Latest Catalogue