27-05-2019   MAJ 2019 - AKADEMIA DOBRYCH MANIER - SAVOIR VIVRE PRZEDSZKOLAKÓW

W maju grupa „Biedronki” uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie pt. „Akademia Dobrych Manier”. Celem projektu było propagowanie wśród dzieci ogólnej wiedzy na temat zasad i umiejętności kulturalnego zachowania. Zajęcia prowadzone były w formie „nauki przez zabawę” i obejmowały zadania logiczne oraz plastyczne, a także scenki teatralne i rodzajowe, których celem było nabywanie doświadczeń w warunkach kontrolowanych sytuacji, które mają miejsce w prawdziwym życiu. Podczas zajęć dzieci utrwalały znajomość i zastosowanie zwrotów grzecznościowych. Wdrażane były do zachowania porządku w najbliższym otoczeniu. Uczestniczyły w zabawach teatralnych, podczas których interpretowały treść wiersza  Jana Brzechwy pt. „Kwoka”. Zajęcie pt. „Etykieta małego konsumenta” miało na celu utrwalenie zasad kulturalnego zachowania przy stole, z jednoczesnym wskazaniem nierespektowanych sytuacji. Dzieci odgrywały scenki rodzajowe, urządzając przyjęcie urodzinowe uczyły się zasad nakrywania do stołu oraz trudnej sztuki posługiwania się nożem i widelce. „Podróżny savoir-vivre” to tytuł zajęcia, które w oparciu o scenki rodzajowe i rymowanki uczyło przedszkolaków kulturalnego zachowania w środkach transportu publicznego.  W trakcie zajęcia o wymownym tytule „Kultura wymaga kultury”, dzieci poznały nowy termin „bon ton” oraz wyjątkowe miejsca, w których odbywają się wydarzenia kulturalne (teatr, opera, muzeum itp.) z łatwością wskazywały różnice między kinem a teatrem w kontekście obowiązujących zasad zachowania i ubioru. Podsumowaniem przeprowadzonych zajęć oraz aktywności podejmowanych przez dzieci w domu był udział w konkursie plastycznym, którego zadaniem było zaprojektowanie i wykonanie autorskiej wersji Orderu Mistrza Dobrych Manier. 

Zaangażowanie i aktywność dzieci została nagrodzona odznaką „Mistrz Dobrych Manier” wręczoną osobiście przez panią dyrektor, która nie kryła uznania wobec dokonań i wiedzy przedszkolaków. (A.W.)

 

 

Galeria

  • Terms and FAQ
  • Home Delivery
  • Latest Catalogue
  • Latest Catalogue