22-02-2019   LUTY 2019 - BEZPIECZNE FERIE

Jak co roku w naszym przedszkolu przeprowadzono serię zajęć pod hasłem „Bezpieczne ferie”, w ramach akcji promowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Katowicach. Celem akcji było zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego podczas zimowego wypoczynku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  Aby zainteresować dzieci omawianą tematyką, nauczycielki zaprezentowały film edukacyjny, który składał się ze scenek przedstawiających bezpieczne zabawy na lodzie i śniegu, a także zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach. Dzieci chętnie grały w gry, których celem było utrwalenie numerów alarmowych oraz uwrażliwienie na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu. Starsze dzieci z dużym zaangażowaniem przygotowały plakat informacyjny na temat zasad bezpieczeństwa, wykonały rysunki na temat:  nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu jezdni, nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne, bądź widoczny na jezdni- noś odblaski, ubieraj się ciepło w czasie mrozu, nie ufaj obcym. Przedstawione rady i przestrogi pozwoliły uświadomić dzieciom konsekwencje nierozważnych zachowań oraz to, że korzystając z przyjemności nie należy zapominać o bezpieczeństwie. (A.W.)

 

 

Galeria

  • Terms and FAQ
  • Home Delivery
  • Latest Catalogue
  • Latest Catalogue