11-01-2019   STYCZEŃ 2019 - MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

Dnia 11. 01. 2019 roku odbył się VIII Międzyprzedszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla dzieci przedszkolnych zorganizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 72 w Murckach. Celem konkursu  była integracja i współpraca przedszkoli, podtrzymywanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, promowanie młodych talentów, ukazanie kreatywności artystycznej dzieci, budzenie dziecięcej  radości z prezentowanej przez siebie twórczości oraz występem publicznym. Na początku konkursu gospodarze zaśpiewali kolędę i pastorałkę. Następnie pani Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 72 przedstawiła komisję oceniającą. Uczestnikami konkursu były przedszkolaki z ośmiu sąsiadujących przedszkoli.  Jury oceniało walory głosowe, interpretacje kolędy, pastorałki oraz ogólne wrażenie artystyczne, jakie tworzyli występem młodzi wykonawcy. Jury wyraziło uznanie dla różnorodności interpretacji muzycznych prezentowanych kolęd i pastorałek, a także  podkreśliło coraz wyższy poziom wykonania. Prezentacje dzieci nagradzane były brawami. Nasze przedszkole reprezentowała Kalina i Sawa. Kalina zaśpiewała pastorałkę „Złota Jerozolima, biedne Betlejem”, Sawa przygrywała jej na trójkąciku, a mama akompaniowała na pianinie. Zajęliśmy III miejsce. Zwycięscy i uczestniczy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. (B.K.)

 

Galeria

  • Terms and FAQ
  • Home Delivery
  • Latest Catalogue
  • Latest Catalogue