31-10-2018   PAŹDZIERNIK 2018 - OD ZIARENKA DO KSIĄŻKI, CZYLI LEŚNE OPOWIEŚCI

Las i jego mieszkańcy to cykl zajęć, które realizowano w grupie „Biedronek” w październiku. Celem tych zajęć było rozbudzenie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia przyrodniczego – lasu , poznanie  pracy leśnika oraz rozbudzenie postaw proekologicznych. Podczas wycieczki do lasu dzieci zwracały uwagę na piękno przyrody, gatunki drzew, barwy liści. Zbierały skarby: liście, szyszki, korzenie. Wszystko to następnie wykorzystano podczas zajęć, tworząc kącik przyrody oraz prace plastyczne w formie kolaży. Ważnym elementem cyklu zajęć były filmy edukacyjne oraz spotkanie z leśnikami. Naszą grupę odwiedziła Pani Beata Pasternak – mama Roberta oraz Pan Wiesław Chromik- leśnik i ornitolog. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się na czym polega praca leśniczego. To nie tylko dokarmianie zwierząt -zimą, ale nierównanie nasadzenia młodych drzew- wiosną, ochrona przeciwpożarowa – latem, oraz pomiar drzew rosnących w lesie, w celu ustalenia ilości i jakości drzewostanu – jesienią. Wszystkie te czynności są niezmiernie ważne i potrzebne aby dbać o las.  Podczas rozmowy z panem Wiesławem, dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek o ptakach, ich zwyczajach i wędrówkach. Mogły zobaczyć obrączki, które zakłada się ptakom aby badać ich podróżowanie, zmierzyć rozpiętość skrzydła naszego orła bielika. Na zakończenie zajęć- miła niespodzianka- wspólne zdjęcie oraz książeczka „Od ziarenka do książki”, którą otrzymały przedszkolaki od naszych gości. Serdecznie dziękujemy za spotkanie. (A.W.)

 

Galeria

  • Terms and FAQ
  • Home Delivery
  • Latest Catalogue
  • Latest Catalogue