30-10-2018   PAŹDZIERNIK 2018 - TYM RAZEM DO IZBY REGIONALNEJ ZAWITAŁY BIEDRONKI

30 października przedszkolaki z grupy „Biedronki” odwiedziły Izbę Regionalną w Podlesiu prowadzoną przez panie z zespołu „Podlesianki”.  Wizyta w izbie była jednym z elementów realizowanego w przedszkolu Ogólnopolskiego Projektu „Piękna Nasza Polska cała”. Celem tej wizyty było kultywowanie tradycji, umocnienie tożsamości regionalnej oraz popularyzowanie „Śląskiej Godki”, zwyczajów i obrzędów naszego regionu. Najskuteczniejszym sposobem poznania własnej tożsamości jest właśnie poznanie najbliższego otoczenia a także jego wartości w kontekście wartości narodowych i ogólnoludzkich. Nasze „Biedroneczki” wielu spraw jeszcze nie rozumieją, wiele jednak mogą przeżyć. Radość, zachwyt, podziw, szacunek dla rodzinnych stron to przeżycia, które na pewno wpływają na ich wiedzę. Zajęcia w izbie pozwoliły dzieciom w bardzo bezpośredni     i namacalny sposób poznać zgromadzone tam eksponaty: dawne, ręcznie wykonane sprzęty domowego użytku, wyroby ceramiczne, plecionkarskie, tkackie, stolarskie, naczynia kuchenne, ozdoby oraz sprzęty związane z uprawą roli i prowadzeniem gospodarstwa a także dawne codzienne i galowe stroje. Pani Emilia Skalska w pięknej gwarze opowiadała o czasach naszych przodków, przytoczyła kilka legend oraz anegdot z życia codziennego. Myślę, że przeżycia i doświadczenia zgromadzone podczas tej wizyty będą trwałe a zgromadzona wiedza pozostanie                  z dziećmi na długo. (A.W.)

 

Galeria

  • Terms and FAQ
  • Home Delivery
  • Latest Catalogue
  • Latest Catalogue