22-11-2017   LISTOPAD 2017 - GRAJĄCE PRZEDSZKOLAKI I... ZNOWU PODIUM

W środę 22 listopada dzieci nasze przedszkolaki wzięły udział w kolejnym już… XIV Międzyprzedszkolnym Przeglądzie "Grające Przedszkolaki", organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 71 w Katowicach - Podlesiu. Założeniem przeglądu była popularyzacja piosenki przedszkolnej, kształcenie muzyczne poprzez zabawę, prezentacja umiejętności artystycznych przedszkolaków oraz kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej. Jak sama nazwa wskazuje - istotą była gra na instrumentach. W konkursie wzięły udział 4 sąsiadujące placówki. Każde Przedszkole przedstawiało coś innego, ale wspólne było jedno… ogromne zaangażowanie dzieci i opiekunów. Wszyscy uczestnicy tegoż konkursu wystąpili wspaniale. Tym razem reprezentowały nas "Ćwierćnutki', które przygotowała rytmiczka p. Justyna. Zespół wykonał na instrumentach niemelodycznych akompaniament do piosenki „Na cztery i na sześć” (muz. K. Kwiatkowskiej, słowa D. Gellner). Po występach dla wykonawców nastąpiła mała przerwa (oczywiście uprzyjemniona poczęstunkiem) i czas oczekiwania na wyniki, a dla jurorów wytężona praca. Jury konkursu brało pod uwagę dobór repertuaru dostosowany do wieku, muzykalność, interpretację oraz osobowość sceniczną. I wreszcie nadeszła oczekiwania chwila - ogłoszenie werdyktu. Nasze "Ćwierćnutki" zdobyły III miejsce. Każda placówka biorąca udział w przeglądzie otrzymała od organizatorów dyplom oraz upominki, a każdy uczestnik nagrodę książkową. To był naprawdę dzień pełen wrażeń, radości i emocji. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie za rok.

Galeria

  • Terms and FAQ
  • Home Delivery
  • Latest Catalogue
  • Latest Catalogue