30-11-2016   LISTOPAD 2016 - PRZYGODA Z DOŚWIADCZALNIĄ - WARSZTATY II

30 listopada uczestniczyliśmy w kolejnych zajęciach, których celem jest nauka przez doświadczanie, próbowanie
i eksperymentowanie, czyli
Tym razem były to zajęcia tematyczne "Eksperymentalny wieczór andrzejkowy". Była to doskonała okazja do poznania tajemnic świata chemii i fizyki za pomocą zabawy. Mali chemicy mogli samodzielnie przeprowadzić doświadczenia związane z poznawaniem właściwości wody i powietrza. Dzieci stawiały pytania badawcze i sprawdzały hipotezy: Jak zgasić płomień? Co jest w pustej butelce? Jak magiczne zabarwić wodę? Czym jest plazma i magiczna kula? Wszystkie odkrywane przez dzieci zjawiska były fascynującą magią. Na warsztatach dzieci wykonywały doświadczenia nawiązujące do tradycji andrzejkowych. Opanowały sztuczkę z kartą do gry, obejrzały szklaną kulę oraz poznały sposoby na gaszenie świec. Wspólnie wykonaliśmy gaśnicę domowej roboty. Dzieci obejrzały także eksperyment z wykorzystaniem barwnych płomieni i smugę ognia przypominającą spadającą gwiazdę.To na pewno był niezapomniany wieczór andrzejkowy.(A.W.)

Galeria

  • Terms and FAQ
  • Home Delivery
  • Latest Catalogue
  • Latest Catalogue