16-11-2016   LISTOPAD 2016 - W MUZEUM MIEJSKIM W TYCHACH

W dniach 15 i16 listopada 2016r. dzieci z gr. "Motylki" i "Misie" odwiedziły Muzeum Miejskie w Tychach. Przedszkolaki wzięły udział w warsztatach regionalnych pt. "Śląskie tańce i zabawy".  Dzieci miały okazję poznać dawny taniec "Kowol" i zabawę dziecięcą ze śpiewem i muzyką "Rolnik". Taniec "Kowol" był tańcem obrazującym pracę kowala i składał się z dwóch części: pantomimy imitującej pracę kowala oraz polki tańczonej wirowo w parach. Przedszkolaki poznały proste kroki tańca oraz zetknęły się ze śląską gwarą i opisem dawnej codzienności. Aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Prowadząca zapoznała dzieci z ludowymi instrumentami, których najczęściej używa śląska kapela oraz strojem ludowym. Uzupełnieniem wycieczki była możliwość oglądania wystawy B. Kubskiej i S. Gadomskiego pt. "Sploty - fotografie polskich strojów ludowych". Na fotografiach były portrety kobiet, mężczyzn i dzieci w wiejskich ubiorach, odświętnych, paradnych, codziennych i wyjściowych, które noszono na Górnym Śląsku i ziemiach sąsiednich. Dzieci z grupy "Motylki" dodatkowo miały okazję obejrzeć ekspozycję muzealną pt. "Tychy i tyszanie w czasie II wojny światowej". Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści przewodnika na temat eksponatów tam znajdujących się i sposobach ich wykorzystywania. Oczywiście każdy chciał dotknąć armatkę, wejść do ziemianki. Znajdująca się tam ekspozycja ukazuje historię w latach okupacji niemieckiej oraz pamiątek z lat wojny. Dzieci miały możliwość poznać dzieje i kulturę regionu  oraz aktywnie spędzić tam czas. Na pewno jeszcze nie raz  odwiedzimy muzeum. (B.K.)

 

Galeria

  • Terms and FAQ
  • Home Delivery
  • Latest Catalogue
  • Latest Catalogue