10-10-2016   PAŹDZIERNIK 2016 - JEŻYKI W LESIE

W chłodny październikowy dzień dzieci z grupy "Jeżyki", ubrane odpowiednio do pogody, wybrały się wraz z opiekunami na wycieczkę do lasu. Miała ona nie tylko charakter integracyjny. Jej głównym celem była przede wszystkim edukacja przyrodnicza. Już w drodze do lasu dzieci miały okazję zapoznać się z pięknymi jesiennymi roślinami, podziwiać ich barwy i kształty. Uwagę wychowanków przykuły różnokolorowe pnie drzew, które różniły się fakturą i grubością. Podczas tak przyjemnego spaceru "Jeżyki" doszły do pobliskiego lasu, który jak się okazało był lasem brzozowym. Został rozpoznany oczywiście po liściach i barwie pnia. Zdecydowana większość drzew to były brzozy, ale udało się również zobaczyć drzewo dębu, klonu i jarzębiny. Na zakończenie wycieczki dzieci zauważyły złamane gałęzie, które skłoniły do rozmowy na temat konieczności dbania o otaczający świat. Przedszkolaki wykazały się świetną znajomością na temat przyrody. Doskonale wiedzą, że należy ją chronić i że w lesie nie wolno hałasować. Świeże powietrze, obcowanie z naturą przyczyniło się do do rozwoju zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci. Pełni zachwytu i wdzięczności dla świata roślin wróciły do przedszkola. Miło było spędzić czas na łonie natury, delektując się złotą polską jesienią.(A.M-O) 

Galeria

 

  • Terms and FAQ
  • Home Delivery
  • Latest Catalogue
  • Latest Catalogue