17-02-2016   LUTY 2016 - POMAGANIE - MAMY TO WE KRWI

17 lutego w trakcie trwających ferii zimowych, przedszkolaki odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną, gdzie  uczestniczyły w pouczającej prelekcji pt. "Krew, podstawowe informacje". Spotkanie poprowadziła pani Alina Ratajczak - przedstawiciel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Głównym celem spotkań prowadzonych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa jest propagowanie wspaniałej idei honorowego krwiodawstwa oraz wzmocnienie świadomości społecznej odnośnie znaczenia krwi dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. W trakcie spotkania nasze przedszkolaki dowiedziały się jak ważnym lekarstwem jest krew ludzka, jakie znaczenia mają banki krwi i jakie grupy krwi są najczęściej i najrzadziej spotykane wśród ludzi. Poznały wiele nowych pojęć związanych z krwiodawstwem, np. krwiobus - czyli mobilny punkt poboru krwi, wampiriada - czyli studencka akcja poboru krwi. W trakcie rozmów i zabaw dzieci poznawały wiele ciekawych informacji dotyczących znaczenia krwiodawstwa. Wielu dzielnych przedszkolaków już dziś chętnie zostałoby honorowym krwiodawcą, deklarując swoją odwagę w trakcie wizyt lekarskich i podczas pobierania próbek krwi do badań. Ogromne zaangażowanie, ciekawość poznawczą i aktywność naszych przedszkolaków doceniła pani Alina i w ramach podziękowań za spotkanie ofiarowała dzieciom grę dydaktyczną pt. "Krwinkowa kraina". Bardzo dziękujemy za miłe spotkanie i ciekawą prelekcję. (A.W.)

Galeria

  • Terms and FAQ
  • Home Delivery
  • Latest Catalogue
  • Latest Catalogue