14-10-2015   PAŹDZIERNIK 2015 - ŚWIĘTO NASZYCH PAŃ

14 października 2015 roku w naszym przedszkolu odbyła się wspaniała uroczystość z okazji corocznego Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość tą przygotowały ze swoimi Paniami dzieci z grupy "Jeżyki", "Motylki" i "Misie", oczywiście każda grupa na miarę swoich możliwości wiekowych. W tym dniu w kolorowej sali "Misiów" zebrały się wszystkie panie i... jeden pan, którzy pracują w naszym przedszkolu. Nasi wychowankowie zaprezentowali się najpiękniej jak potrafili - były wiersze, piosenki oraz inscenizacja i taniec z szarfami. Nie zabrakło również serdecznych życzeń i chóralnego STO LAT, odśpiewanego przez dzieci przy akompaniamencie gitary. Po prezentacji dzieci i burzy oklasków od gości, głos zabrała Pani Dyrektor, która w imieniu własnym złożyła wszystkim zebranym życzenia, podziękowania i gratulacje z okazji DEN, a do tych życzeń dołączyli się Rodzice. Na zakończenie każdy z zaproszonych gości otrzymał kwiaty i mały upominek wykonany własnoręcznie przez dzieci. Ten wspaniały dzień na długo pozostanie nam w pamięci.

Galeria

  • Terms and FAQ
  • Home Delivery
  • Latest Catalogue
  • Latest Catalogue