18-09-2015   WRZESIEŃ 2015 - SPRZĄTANIE ŚWIATA

WYPRAWA - POPRAWA

Nasze Przedszkolaki jak co roku uczestniczyły w akcji "Sprzątanie Świata" - w tym roku odbyła się pod hasłem "Wyprawa - poprawa". 18 września w przedszkolu zostały przeprowadzone zajęcia, które miały zainspirować dzieci do działań mających na celu dbanie o środowisko. Nauczycielki szczególną uwagę dzieci zwróciły na segregowanie odpadów oraz recykling. Przedszkolaki z chęcią i zainteresowaniem brały udział w rozmowie, odpowiadały na pytania, poznawały kolory pojemników, do których należy wrzucać posortowane odpady. Grupa „Misiów” przygotowała plakat zachęcający mieszkańców dzielnicy do włączenia się do akcji. Najważniejszym punktem tego dnia był oczywiście udział w samym sprzątaniu. Dzięki współpracy z Urząd Miasta Katowice, dzieci zostały zaopatrzone w rękawiczki i worki na śmieci. Po zajęciach, przedszkolaki opuściły przedszkole i z wielkim entuzjazmem udały się na wyznaczone miejsca sprzątania. Grupa "Jeżyków" zadbała o porządek na terenie ogródka przedszkolnego i otoczenia przedszkola. Grupy starsze: "Motylków" i "Misiów" dzielnie przemaszerowały ulicami: Boya–Żeleńskiego, Sezamkową, Porzeczkową, Wantuły i Lnianą. Nasza akcja spotkała się z życzliwym odzewem ze strony mieszkańców i przechodniów. Były pochwały, mile słowa oraz drobna pomoc. Mimo, że zmobilizowani naszymi działaniami mieszkańcy dbają o swoje posesje, śmieci niestety nie brakuje. Akcja zakończyła się segregacją zebranych odpadów. Łącznie zebraliśmy sześć worków śmieci.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy włączyli się w tegoroczną akcję zapewniając bezpieczeństwo dzieciom.

WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE I DZIAŁAJ!

W ramach tegorocznej akcji "Wyprawa - poprawa", pragniemy zwócić Państwa uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście. Do tego potrzebna jest wiedza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska.

W trakcie spacerów z dzieckiem możemy rozejrzeć się dookoła i sprawdzić:
- czy gdzieś są dzikie wysypiska, jeśli tak, zanotuj gdzie, rodzaj odpadów i orientacyjnie określ ilość odpadów
- czy gdzieś na poboczu drogi nie zalegają śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie i jakiego rodzaju
- czy nie brakuje koszy na śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie
- czy nie brakuje pojemników do segregacji, jeśli tak zanotuj gdzie i jakich (na szkło, papier, plastik  i metal)

Takie informacje możemy zgłosić w Urząd Miasta Katowice w Wydziale Kształtowania Środowiska.   (A.W.)

Galeria

  • Terms and FAQ
  • Home Delivery
  • Latest Catalogue
  • Latest Catalogue