ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 7 lutego 2018r Nr 1802/2018 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych  szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

 

https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/10243/1802-2018.pdf

 

UCHWAŁA RADY MIASTA KATOWICE NR XXXVIII/764/17 z dnia 30 marca 2017 r.                         w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=101858&menu=660

  • Terms and FAQ
  • Home Delivery
  • Latest Catalogue
  • Latest Catalogue