ZARZĄDZENIE z dnia 12 kwietnia 2017r NR 1328/2017 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE       w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2017/2018.

https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/9768/1328-20170001.pdf

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/764/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 marca 2017 r.                         w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101858/sesja%20XXXVIII-764-17.pdf

 

 

  • Terms and FAQ
  • Home Delivery
  • Latest Catalogue
  • Latest Catalogue