HARMONOGRAM NABORU DO PRZEDSZKOLI W KATOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 

Lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 28.04.2017r.

od godziny 08:00

do 12.05.2017r.

do  godziny 16:00

Od 13.06.2017r.

od godziny 08:00

do 10.08.2017r,

do godziny 16:00

2.

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
o systemie oświaty.

12.05.2017r.

od godziny 16:00

do 19.05.2017r.

do godziny 13:00

10.08.2017r.

od godziny 16:00

do 11.08.2017r.

do godziny 16:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

02.06.2017r.

o godzinie 09:00

14.08.2017r.

o godzinie 09:00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 02.06.2017r.

od godziny 09:00

do 09.06.2017r.

do godziny 16:00

 

 

od 14.08.2017r.

od godziny 09:00

do 21.08.2017r.

do godziny 16:00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12.06.2017 r., o godzinie 13:00

22.08.2017 r., o godzinie 13:00

 

 

 

  • Terms and FAQ
  • Home Delivery
  • Latest Catalogue
  • Latest Catalogue